Ga naar: navigatie, zoeken

Provo-biljetten

Provo biljet 2000 gld 1970.jpg

provo-biljetten, benaming voor de imitatie-bankbiljetten die in 1970 zijn uitgegeven door een, zich kabouters noemende, maatschappijkritische groepering. De kabouters zetten zich af tegen het gevestigd gezag en riepen de "Oranje Vrijstaat" uit. Zij bestreden onder andere De Nederlandsche Bank omdat deze in hun ogen gold als een "verderfelijk symbool van de oude kapitalistische maatschappij". Zij verspreidden op ruime schaal een op het biljet van ƒ1000 (Rembrandt) gelijkend biljet van tweeduizend gulden. Door hun grote gelijkenis zijn deze imitaties, vooral in het buitenland, diverse malen als echt geld geaccepteerd.

De kabouters deelden hun biljetten aan het publiek uit tijdens, wat zij noemden, ludieke acties. Een daarvan was geïnspireerd op het bijbelse verhaal over de val van Jericho. Net als de Israëlieten, die bij het betreden van Kanaan zeven dagen lang zeven maal om Jericho heenliepen, de laatste keer onder bazuingeschal waarop de muren van de stad instortten, zo trokken de kabouters zeven maal om het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank op het Frederiksplein in Amsterdam. Ondanks dat ook hier in de laatste ronde veel kabaal werd gemaakt, bezweek het gebouw niet. Door wetenschappers werden de kabouteractiviteiten omschreven als "provocerend" waarop in de pers de benaming kabouters gaandeweg werd vervangen door "provo's".

Ed v.G.