Ga naar: navigatie, zoeken

Plastic

plastic, verzamelnaam voor drie groepen kunststoffen: elastomeren, plastomeren en duroplasten. De rubberachtige elastomeren en de bij verhitting zacht wordende plastomeren zijn, vanwege hun ongeschiktheid daarvoor, nooit voor betaalmiddelen gebruikt.

De derde groep, de duroplasten, zijn daarvoor wel geschikt en ook gebruikt. In Nederland heeft het Ministerie van Oorlog in de periode 1951 -1954 gebruik gemaakt van plastic munten, legergeld. Daarmee konden buiten ons land verblijvende militairen aankopen doen in hun kantines.

Plastic is een goedkope grondstof en wordt daarom veel gebruikt voor imitatiegeld, leergeld, speelgeld en diverse tokens. Door de voortschrijdende techniek wordt de afbakening van de groepen plastics steeds gecompliceerder. Ook tyvek en "bradvek", tegenwoordig gebruikt voor bankbiljetten, onder andere in Australië, worden plastics genoemd.

Ed v.G.