Ga naar: navigatie, zoeken

Peruaanse realen

Peruaanse realen, of Peruse realen (reaal), benaming voorde te Potosí in Peru (huidige Bolivia) geslagen realen. Door frauduleuze vermindering van het zilvergehalte tussen 1645 en 1648, bekend als de "grote fraude van Potosí", was het vertrouwen in deze munten danig geschaad en werden maatregelen genomen om ze uit de omloop te weren dan wel de goede exemplaren te kloppen (klop A 21).

Ingevolge verschillende plakkaten, gepubliceerd van 1661 tot 1668, werden deze realen door de VOC in Azië eveneens verboden en tot biljoen verklaard "om reden dat desen vrij slegter van aloey ende waarde sijn als de Civilise (Sevillaanse realen) ende Mexicaanse (Mexicanen) en dat door de Peruse realen die goede luyden seer connen werden misleyt ende bedrogen".

L.