Ga naar: navigatie, zoeken

Perspenning

Perspenning.jpg

perspenning, aanduiding voor een legitimatiebewijs voor journalisten als voorloper van de perskaart en in gebruik tot ca. 1967. Perspenningen werden in Nederland uitgereikt door de overheid (o.a. Commissarissen van de Koningin en plaatselijke Commissarissen van Politie) en boden de drager een "toegangsbewijs tot door de politie afgezette terreinen", zoals dat op een perspenning uit 's-Gravenhage is omschreven (die gelijkvormig is aan het hier afgebeelde Zeeuwse exemplaar: twee metalen halve doosjes die op elkaar passen, waarin een foto en een tekst).

Er bestaan ook perspenningen die alleen geldig waren bij bijzondere manifestaties. Verlopen of ingetrokken perspenningen moesten ingeleverd worden bij de politie.

In het archief van de NDP (Nederlandse Dagblad Pers), in beheer bij het Nederlands Persmuseum te Amsterdam, berusten stukken van de "Perspenningcommissie" die zich bezighield met legitimering van journalisten. Uit de stukken van deze Commissie uit de jaren vijftig van deze eeuw blijkt dat perspenning, perslegitimatie en perskaart toen als synoniemen werden beschouwd.