Ga naar: navigatie, zoeken

Permissiebiljet

permissiebiljet, schriftelijke opdracht, behorende bij een betaling in assignaten (assignaat) door in 1795 in Nederland gelegerde Franse militairen. Zonder dit permissiebiljet, ondertekend door een daartoe gemachtigde Franse functionaris, hoefden de Nederlandse winkeliers de vrijwel waardeloze assignaten niet te accepteren.

Met permissiebiljet waren betalingen tot 10 livres (= 4½ gulden) toegestaan. Alleen bij herbergiers en tappers mocht zonder permissiebiljet tot een bedrag van 2 livres vrij worden betaald.

Lit.:

Arkesteijn, N.L.M., Het Haagse papiergeld van 1795, JMP (1982) 111-127, speciaal blz. 113-114.