Ga naar: navigatie, zoeken

Pandpenning

pandpenning, huwelijkspenning, door de man aan zijn bruid gegeven ter bevestiging van de trouwbelofte. Dergelijke penningen vertonen algemene symbolische voorstellingen, werden in vele exemplaren vervaardigd en waren bij de zilversmeden voorradig en voor iedereen te koop.

Soms werden de namen van de jonggehuwden en de datum van de huwelijksvoltrekking erop gegraveerd.

W.

Lit.:

Frederiks, J.W. Penningen, Amsterdam 1947, blz. 89;

Wigersma Hz., S., Over den oorsprong en het belang van familiepenningen, TMP (1909) 221.