Ga naar: navigatie, zoeken

Luderusdaalder

Luderusdaalder zj.jpg

luderusdaalder, typebenaming voor daalders met op vz het omschrift SANCTVS LVDERVS PATRONVS NOSTER, waarmee de heilige bisschop Ludgerus wordt geïdentificeerd. Het afgebeelde portret bestaat echter uit een geharnast en gekroond borstbeeld naar rechts met een leliescepter in de rechter hand. Dit zelfde portret komt ook voor met het omschrift SANCTVS CAROLVS MAGNVS dat naar Karel de Grote verwijst.

Deze daalders zijn vóór 1572, waarschijnlijk rond 1565, geslagen. Op grond van de letters L.B.BA of DOM.IN.B. werden deze munten wel toegeschreven aan Batenburg.

Daalders van hetzelfde type werden aangemunt op naam van Willem IV van den Bergh (1541-1586), evenwel met het omschrift SANCTVS OSWALDVS REX; oswalddaalder. Onderzoek van Bendig wijst echter uit dat deze daalders naar alle waarschijnlijkheid gemaakt zijn door de Oost-Friese muntmeester Dirk Iden Kruitkremer.

G.

Lit.: Bendig, H., Dirk Iden Kruitkremer - Ein Falschmünzer in Emden und Jever; Das Geheimnis der Taler mit Karl dem Grossen und dem Heiliger Ludger, JMP 98 (2011) 122-138; Passon, T., De lotgevallen van Delmonte 785, 786 en 787, Muntkoerier 44 (2015) 4-12.