Ga naar: navigatie, zoeken

Liechtenstein

Liechtenstein, zelfstandig vorstendom in Midden-Europa dat in 1719 ontstond uit de vereniging van de heerlijkheden Vaduz en Schellenberg onder de heerschappij van het geslacht Liechtenstein. Van 1806 tot 1814 behoorde het tot de Rijnbond, daarna was het vorstendom lid van de Duitse Bond. Sinds 1866 is het een onafhankelijke staat, die van 1876 tot 1918 een tol- en belastingunie met Oostenrijk had en zich na de Eerste Wereldoorlog economisch en administratief meer richtte op Zwitserland, waarmee het in 1924 een belasting- en monetaire unie sloot.

Aanvankelijk was de munteenheid, evenals in Oostenrijk, de gulden, sinds 1858 verdeeld in 100 kreuzer.

Er circuleerden o.a. de konventionstaler konventionsmunten en vanaf 1857 de vereinstaler van 11/2 gulden. In 1899 werd het decimale stelsel ingevoerd (1 krone = 100 heller). Vanaf 1924 circuleert in Liechtenstein het Zwitserse geld (1 frank = 100 rappen).

Liechtenstein heeft nimmer de bedoeling gehad een eigen muntstelsel te ontwikkelen; de sinds 1862 op naam van het vorstendom geslagen munten hebben veeleer een representatief karakter,zoals de 10 en 50 franken van 2006. In 1920, ten tijde van de grote inflatieperiode, is door het vorstendom nog papiergeld uitgegeven in de waarden van 10, 20 en 50 heller.

W.