Ga naar: navigatie, zoeken

Legioensmunten

Romeinse rijk, Marcus Antonius, denarius, ca. 32 v.Chr., zilver, veldtekens met LEG XV.

legioensmunten, Romeinse munten (Romeinse muntwezen) waarop de legioenen vermeld worden.

Het legioen was de grootste eenheid in het Romeinse leger; elk legioen droeg een nummer en een naam of een eretitel.

De bekendste reeks werd uitgegeven door Marcus Antonius in 32-31 voor Chr.; op de vz van deze denarii staat een schip, op de kz treffen we drie veldtekens en de afkorting LEG, gevolgd door een nummer en soms de naam van het legioen, aan (bijvoorbeeld: LEG XII ANTIQUAE).

Ook Septimius Severus, Gallienus, Victorinus en Carausius sloegen uitgebreide reeksen met vermelding van de legioenen. Daarnaast komen legioensmunten nog sporadisch voor onder de munten van o.a. L. Pinarius Scarpus (31 v.Chr.) en L. Clodius Macer (68 na Chr.).

Ook enkele provinciale en stedelijke munten (Griekse keizersmunten), zoals die van de provincie Dacië en de Spaanse stad Emerita (thans Mérida geheten), vermelden legioenen. Ofwel omdat de desbetreffende eenheid er gelegerd was, ofwel omdat de stad gesticht was door veteranen.

v.H.