Ga naar: navigatie, zoeken

Leergeld

Nederland, rijksdaalder, z.j., grijs plastic, leergeld: 1 rijksdaalder = 250 centen

leergeld, synoniem: lesgeld, geld dat voor onderwijs betaald moet worden. In overdrachtelijke zin: hij heeft leergeld betaald = hij is door schade wijs geworden.

Minder juist wordt met leergeld de imitatie-betaalmiddelen bedoeld die worden gebruikt om leerlingen te onderwijzen in het omgaan met geld. Deze worden door de leermiddelenindustrie (plastic, kartonnen, enz.) rekenmunten of imitatiebankbiljetten genoemd.

W.