Ga naar: navigatie, zoeken

Langrok

Groningen, Stad, langrok (8 stuiver), 1593, zilver.

langrok, provincialisme voor lange rok; Gronings: laankròk), omstreeks het midden van de negentiende eeuw in de numismatiek geïntroduceerde gekunstelde benaming voor dubbele flabben of achtstuiverstukken van de stad Groningen, waarop Sint Maarten met koorkap en staf en gekleed in een tot op de grond hangende albe staat afgebeeld (geslagen 1589-1597 met onderbrekingen en 1626-1627; Van tweeërlei gehalte en gewicht) en voor de imitaties daarvan van Deventer (met Sint Lebuinus, gedateerd 1618 en geslagen 1619), Nijmegen (met Sint Stephanus, gedateerd 1619) en door graaf Herman-Frederik van den Bergh te Stevensweert (gedateerd 1630).

W.

Lit.:

Jacobi, H.W., Groningse langrokken van 1589 en 1591, JMP 95 (2008) 116-122;

Wis, J.C. van der, Groningse achtstuiverstukken en hun navolgingen, JMP 95 (2008) 84-115, speciaal p. 99.