Ga naar: navigatie, zoeken

Kassier

kassier, persoon of instelling aan wie tegen genot van zeker loon of provisie, gelden ter bewaring en uitbetaling worden toevertrouwd.

Aanvankelijk traden lombarden, goudsmeden en wisselaars als kassier op, later werd het kassiersbedrijf ondergebracht bij instellingen, zoals de Amsterdamsche Wisselbank. Daarmee werd het een voorloper van het bankwezen; bank. De in 1806 opgerichte Associatie- Cassa heeft in Nederland als laatste kassiersbedrijf gefunctioneerd tot 1952, waarna zij werd omgezet in Kas-Associatie en ook andere banktaken ging verrichten.

Over de gedeponeerde tegoeden beschikte men door middel van een kassiersbriefje of -biljet dat gesteld was aan toonder en meestal luidde in ronde bedragen. Dit bestond uit een betalingsopdracht aan de kassier (assignatie) ten laste van het deposito of uit een depositobewijs. Het was overdraagbaar en kon als betaalmiddel circuleren. Daardoor vormde het evenals de goldsmith's note een voorloper van het bankbiljet (cheque en wissel). G.