Ga naar: navigatie, zoeken

Isabella

Isabella, aartshertogin, was een dochter van Philips II. Ze huwde in 1598 Albert van Oostenrijk, die sinds 1595 landvoogd der Nederlanden was. Daarna droeg Philips II zijn soevereine rechten over de Nederlanden (in feite slechts de Zuidelijke gewesten) aan hen over, met de bepaling dat in geval van kinderloosheid de soevereine rechten terug zouden keren naar de Spaanse koning. Zodoende werd de kinderloze Isabella in 1621, na de dood van haar man, landvoogdes namens de Spaanse koning Philips IV (1621-1665).

Tijdens de regering van Albert en Isabella werd het muntwezen van de Zuidelijke Nederlanden ingrijpend gewijzigd. Belangrijke nieuwe muntsoorten waren de albertijn, de patagon en de ducaton. Op de munten worden Albert en Isabella (Lat.: Elisabet) altijd samen Genoemd.

Lit : Gelder, H.E. van, en M. Hoc, Les monnaies des Pays-Bas Bourguignons et Espagnols 1434-1713, Amsterdam 1960; Keymeulen, A. van, Munten van de Zuidelijke Nederlanden van Albrecht en Isabella tot Willem I, Brussel 1981.


  • Isabella ducaton.jpg
  • Isabella patagon.jpg