Ga naar: navigatie, zoeken

Invasiegeld

invasiegeld, algemene aanduiding voor het geld dat samen met het binnentrekkende leger in een land in omloop wordt gebracht. Hiertoe behoren onder andere de Belgische en Franse munten van 2 frank 1944 die in de Verenigde Staten zijn vervaardigd en het Nederlandse bevrijdingsgeld dat in het zuiden in 1944/1945 door het Militaire Gezag in omloop is gebracht. In het bijzonder wordt de term "invasiegeld" of JIM (Japanese Invasion Money) gebruikt voor de biljetten die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Japanse troepen direct na de invasie in omloop werden gebracht in Birma, de Filippijnen, Nederlandsch-Indië (Sumatra), Maleisië en Oceanië.

Lit.: Gelder, E. van, De Japansche Regeering, haar papieren betaalmiddelen uitgegeven in Nederlandsch-Indië 1942-1945, Heerlen 1986; Tours, J.A., De kennis van de eigen bedrijfsorganisatie toegepast op een muntenverzameling of. . . hoe kwam ik aan guldens 1944? De Geuzenpenning (1967) 25-27.  • Nederlandsch-lndië, Japanse bezetting, 5 gulden, 1942, papier, 15,2 x 7,3 cm.
  • Invasiegeld dollars.jpg