Ga naar: navigatie, zoeken

Instructie

instructie, stelsel van voorschriften, waarnaar een functionaris zich in de uitoefening van zijn functie dient te richten. Bij de aanvaarding van zijn functie legt de functionaris een eed op de instructie af.

In het muntwezen werden sinds de Middeleeuwen op schrift gestelde instructies verstrekt aan de muntmeester, waardijn, essayeur stempelsnijder enz. Al uit de 14e eeuw zijn voorbeelden overgeleverd.

In de Bourgondische periode zijn deze teksten gestandaardiseerd.

Deze instructies zijn nooit principieel veranderd, ook niet in de Noordelijke Nederlanden ten tijde van de Republiek. Wel heeft het (uit de landsheerlijke tijd stammende) college van Generaalmeesters bij gelegenheid van de muntordonnantie van 1606 de instructies voor de aan de provinciale munthuizen verbonden muntmeesters, waardijns en essayeurs opnieuw geredigeerd.

In deze vorm hebben de instructies tot het eind van de Republiek gegolden, vanaf 1659 in beginsel ook voor de muntofficieren van de rijkssteden de rijkssteden. Voor de muntgeschiedenis zijn deze interne instructies van belang, omdat zij o.a. talrijke details over gewicht en gehalte, over betaling aan leveranciers van edelmetaal, over beloning van personeel, over afdracht van sleischat enz. bevatten, die meestal in de openbaar bekend gemaakte muntordonnanties niet vermeld worden.

J.S.