Ga naar: navigatie, zoeken

Innocens

innocens, monnaies des, (Frans): narrenmunt (voluit: monnaies des évêques des innocens et des fous), munten van de bisschoppen der onschuldigen en dwazen. In de late Middeleeuwen werden in Frankrijk jaarlijks tijdens de maand december narrenspelen georganiseerd door de kerk. Eén van de belangrijke elementen in deze volksfeesten was de verkiezing van een jonge geestelijke tot bisschop. Gedurende een drietal dagen kreeg hij alle bestuurlijke bevoegdheden en kon dus ook munt uitgeven.

Dergelijke narrenmunten tonen dikwijls op de voorzijde een bisschop, een mijter of een staf en op de keerzijde het voor die tijd gebruikelijke kruis met de legende MONETA EPISCOPI. De naam van de narrenbisschop wordt soms op de munt vermeld. Later verloor de kerk meestal de greep op de narrenfeesten.

Vanaf dat ogenblik komen "burgerlijke" versies voor.

De carnavalsmunten, die de laatste jaren in de Maasvallei uitgegeven werden, mogen als een hedendaagse variant beschouwd worden.

v.L.

Lit.: Labrot, J., Une histoire économique et populaire du Moyen Age. Les jetons et les méreaux, Parijs 1989.