Ga naar: navigatie, zoeken

Hulpgeld

hulpgeld, term die voorkomt in de Nederlandse Wet van 25 mei 1978 (Noodwet financieel verkeer). De hierin gebruikte omschrijving luidt: "penningen, bonnen, zegels en dergelijke, welke door anderen dan de overheid of de Bank (= De Nederlandsche Bank N.V.) in buitengewone omstandigheden in omloop worden gebracht of als betaalmiddel worden gebruikt." In deze wet wordt het gebruik van hulpgeld verboden, tenzij het gebeurt met toestemming van de Minister van Financiën. Hulpgeld heeft, in tegenstelling tot noodgeld, niet de status van wettig betaalmiddel.