Ga naar: navigatie, zoeken

Hulp- en Voedselkomiteit

België, Grobbendonk, hulp- en voedselkomiteit, biljet van 50 centiem, 1915, papier, 109 x 73 mm.

Hulp- en Voedselkomiteit, naam van diverse Belgische organisaties op lokaal niveau die tijdens de Eerste Wereldoorlog in diverse plaatsen noodbiljetten (noodgeld) hebben uitgegeven Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit.

Zie voor de plaatsen in de Nederlanden waar papiergeld is uitgegeven de lijst papiergeldplaatsen.

Lit.: Keller, A., en W. Ouchkoff, Le Papier-Monnaie Beige de Nécessité de la Guerre 1914-1918, Antwerpen 1952.