Ga naar: navigatie, zoeken

Houwelinghen

Houwelinghen, Erasmus van, (1524-na 1600) , goud- en zilversmid te 's-Hertogenbosch (meesterteken: pelikaan) en amateur-beoefenaar van munt- en penningkunde, tevens verzamelaar. Lid van de rederijkerskamer "Moyses-Bosch"; graveerde daarvoor de ruitvormige zilveren ledenplaatjes waarop Mozes en het brandende braambos is afgebeeld.

In 1579 vertrok hij als aanhanger van Willem van Oranje naar Dordrecht. Het is onwaarschijnlijk dat hij daar als stempelsnijder aan de munt van Holland was verbonden.

Van zijn hand verscheen te Leiden in 1597: Penninck-boeck, Inhoudende alle Figuren van Silvere ende Goude penningen, geslaeghen byde Graeven van Hollandt van Die- rick de VIIe van dien naem tot Philippus van Bourgondien toe. In 1627 verscheen hiervan een vermeerderde herdruk te Rotterdam die in 1700 zijn plaats moest afstaan aan het werk van Cornelis van Alkemade.

G.

Lit.:

Meer, G. van der, Oude en nieuwe publicaties over de munten van het graafschap Holland, De Geuzenpenning (okt. 1963) 41-45.

  • Titelpagina van Erasmus van Houwelinghen, Penninck-boeck, Leiden 1597, papier, 147 x 195 mm.
  • Houwelinghen van afb dubbel.jpg
  • Houwelinhen muntafbeelding.jpg