Ga naar: navigatie, zoeken

Histoire métallique

Histoire.jpg

histoire métallique, Franse aanduiding voor een geschiedenis in metaal, speciaal gebruikt voor historische overzichten op reeksen penningen, zoals bijvoorbeeld de serie penningen (begeleid door een luxe boekwerk) met de daden van de Franse koning Lodewijk XIV (1643-1715), waarvoor hijzelf de opdracht gaf. Ook in de numismatische literatuur van de 17e en 18e eeuw werd vaak getracht aan de hand van munten en/of penningen een "histoire métallique" op te bouwen.

Een bekend voorbeeld is het werk van A. Bizot, Histoire métallique de la République de Hollande (Parijs, 1687), het eerste boek over Nederlandse historiepenningen, waarvan al spoedig een door Oudaen bewerkte Nederlandse vertaling verscheen onder de titel Medalische Historie der Republyk van Holland (Amsterdam, 1690).

Ook het hoofdwerk van Van Loon, Beschryving der Nederlandsche historiepenningen ('s-Gravenhage 1723-1731) heeft in de Franse vertaling de titel Histoire métallique. In de 19e eeuw heten de werken met geheel dezelfde opzet meestal Histoire numismatique (Guioth 1844, Nahuys 1858) of Medallic illustrations (Grueber 1885).