Ga naar: navigatie, zoeken

Hedsjra

hedsjra, hidsehra, hidsjra (en andere spellingen), in het Arabisch letterlijk "uittocht". Hiermee wordt het uitwijken of de "vlucht" van de profeet Mohammed van Mekka naar Jathrib, sindsdien bekend als Medinat al Nabi of stad van de profeet, bedoeld. Deze uittocht vond plaats in september van het jaar 622. Kalief Omar besloot 17 jaar later de nieuwjaarsdag van 622, 16 juli, tot het begin van een nieuwe jaartelling te verklaren. In de meeste Islamitische landen wordt deze tijdrekening, die in maanjaren van 354 1/3 dag plaatsvindt, tot op heden toegepast.

De Arabische letter H volgt op vele munten en biljetten op het jaartal (links daarvan). Door vroegere numismaten werd in het algemeen voor deze jaartelling de gelatiniseerde aanduiding Anno Hegirae (A.H.) gebruikt. Thans wordt in overeenstemming met het Arabische gebruik de hoofdletter H. achter het jaartal geplaatst.

Omrekening van een H. jaartal in de christelijke jaartelling kan bij benadering geschieden door 3% van het desbetreffende getal af te trekken en er 622 bij op te tellen.

1407 H. = 1987 (1407 - 42 + 622).

A.

Lit.:Boezelijn, L., Onbekend maakt onbemind; munten in de wereld van de Islam, De Beeldenaar (1986) 326.