Ga naar: navigatie, zoeken

Haas

Haas, Nico de, (1907-1995), beeldend kunstenaar, fotograaf en schrijver, begon politiek gezien als uiterst links (werkte onder andere voor de Communistische Partij Holland), maar werd in 1936 nationaal socialist en bekleedde belangrijke functies binnen de Nederlandsche SS. Na de oorlog was hij enkele jaren actief in het Franse Vreemdelingenlegioen. Hij was de ontwerper van de Nederlandse zinken munten uit de Duitse bezettingsperiode in de Tweede Wereldoorlog met symbolische voorstellingen die volgens De Haas "zo diep mogelijk teruggrijpen op oorspronkelijke Nederlandsche zinnebeelden". Daarnaast ontwierp hij ook een serie elektriciteitspenningen en gaspenningen.

Lit.: Bogaard, F. van den, Nico de Haas, van links revolutionair tot nationaal socialist, Jong Holland 4 (1988) 6, blz. 16-25; Hengel, J. W. A. van, De zinken pasmunt, JMP (1946/1947) 38-43.


  • Nederland, bladzijde uit het Jaarverslag van 's Rijks Munt 1942 - 1945 met afbeelding van de zinken elektriciteitspenningen, ontworpen door Nico de Haas.
  • Nederland, bladzijde uit het Jaarverslag van 's Rijks Munt 1942 - 1945 met afbeelding van de zinken gaspenningen, ontworpen door Nico de Haas.
  • Nederland, bladzijde uit het Jaarverslag van 's Rijks Munt 1941 met afbeelding van de zinken munten, ontworpen door Nico de Haas.