Ga naar: navigatie, zoeken

Guyana

Guyana, het voormalige Brits Guiana, soevereine staat aan de noordkust van Zuid-Amerika. Het gebied, dat bestond uit de voormalige Nederlandse koloniën Essequibo en Demerary, Demerary en Berbice, werd in 1803 door de Britten op de Nederlanders veroverd en in 1814 formeel door Nederland aan Groot-Brittannië afgestaan. Onder Brits bestuur vormden Essequibo en Demerary tezamen en Berbice twee afzonderlijke administratieve eenheden die in 1831 werden samengevoegd tot Brits Guiana. In 1966 werd het de onafhankelijke Republiek Guyana. Tot 1840 was de van de Nederlanders overgenomen guilder (= gulden) de munteenheid. In 1836 werd een reeks munten van 1, ½ , ¼ en 1/8 guilder uitgegeven. In 1840 werd de munteenheid de dollar = 100 cents, doch er heeft geen dollarmuntslag op naam van Brits Guiana plaatsgevonden.

Vanaf 1876 was het Britse geld er in circulatie. Als aanvulling daarop werden vanaf 1888 speciaal voor de kolonie groats (= 4 pence) geslagen, die in waarde gelijk waren aan de eerder afgeschafte bitts van ¼ guilder. De naam van de kolonie stond op de eerste emissie niet vermeld; Van 1891-1916 wel onder toevoeging van AND WEST INDIES, van 1917-1945 zonder deze toevoeging. In 1838 zijn door particulieren nog enkele typen koperen st(u)ivers uitgegeven. De Republiek Guyana koos in 1966 voor de dollar = 100 cents, ISO 4217-code GYD, en geeft sinds 1967 eigen munten uit, waaronder gouden en zilveren verzamelaarsmunten

Vanaf 1876 maakte het papiergeld van de samenstellende onderdelen van Brits Guiana plaats voor het Britse. Vanaf 1907 hebben meerdere instellingen zich beziggehouden met de uitgifte van papiergeld voor de kolonie: -1907-1925 Colonial Bank; 1925-1940 Barclays Bank, voordien Colonial Bank, biljetten met opdruk BRITISH GUIANA; 1909 Royal Bank of Canada, biljetten met opdruk GEORGETOWN/ BRITISH GUIANA; 1906-1942 The Government of British Guiana; 1950-1965 British Carribean Currency Board.

De Bank of Guyana verzorgt sinds 1966 voor de republiek de uitgifte van bankbiljetten.

A.

Lit.: Pridmore, F., The coins of the British Commonwealth of Nations, part 3, West Indies, Londen 1965.  • Guyana, dollar, 1970, koper-nikkel, F.A.O. uitgave.
  • Guyana, 50 cents, 1967, koper-nikkel.