Ga naar: navigatie, zoeken

Guernsey

Guernsey, een van de Kanaaleilanden voor de Franse kust, dat oorspronkelijk tot het hertogdom Normandië behoorde, maar sinds de middeleeuwen, met enkele kleinere eilanden, een zelfbesturend gebied onder de Britse kroon vormt (Bailiwick of Guernsey).

Lange tijd werd op de eilanden hoofdzakelijk Frans geld gebruikt, maar in de eerste helft van de 19e eeuw werd dit geleidelijk door Brits geld verdrongen, al werden bedragen nog lang in het Franse rekenstelsel van vóór de Revolutie uitgedrukt: livres tournois van 20 sous, hier onderverdeeld in 4 hards of doubles. In 1830 begon de eilandregering het oude Franse kleingeld te vervangen door eigen koperen pasmunten van 1 double en 4 doubles (= 1 sol tournois, ongeveer overeenkomend met een Engelse halfpenny), later aangevuld met stukken van 2 en 8 doubles. In 1864 werd het gewicht aangepast aan die van de penny en zijn onderdelen.

Pas in 1921 werd het geldstelsel geheel aan het Britse aangepast, maar het eigen kleingeld bleef onveranderd bestaan. Opvallend is dat deze munten geen enkele maal de regerende vorst afbeelden, of zelfs maar vermelden. In 1956 werd nog een nieuw type voor de 8 doubles (= 1 penny) ingevoerd en een munt van 3 pence toegevoegd.

De munten zijn merendeels bij de Heaton mint Birmingham Mint geslagen. In 1971 voerde Guernsey, tegelijk met Groot-Brittannië, het decimale stelsel in (pounds van 100 new pence, sinds 1977 pence) met dezelfde muntreeks van 50 tot 1/2 penny als aan de andere zijde van het Kanaal. Op diverse herdenkingsmunten komt wel een vorstenportret voor.

Papiergeld werd sinds het begin van de 19e eeuw zowel door enkele particuliere banken als door de Staten van Guernsey uitgegeven; sinds 1914 alleen door de laatste.

De biljetten zijn gesteld in ponden, alleen die van 5 en 10 shilling van 1914 hebben tevens de aanduiding 6 en 12 francs.

Enkele jaren geleden kwamen grote zinken kampmunten op de markt die uit de Duitse bezettingstijd zouden stammen: het bleken echter fantasieuitgaven te zijn.

Lit.: McCammon, A.L.T., Currencies of the Anglo-Norman Isles, Londen 1984.  • Guernsey double.jpg
  • Guernsey, 50 new pence, 1969, koper-nikkel.
  • Guernsey, 10 shillings, 1966, koper-nikkel, herdenking slag bij Hastings.