Ga naar: navigatie, zoeken

Excelente

Excelente serooskerke.jpg

excelente, officieel excelente de la Granada, benaming voor de Spaanse gouden dukaat met de toegewende borstbeelden van Ferdinand en Isabella (gewicht 3,51 g, gehalte 0,893), ingevoerd in 1497 en met onveranderde beeldenaar nog geslagen onder Karel V tot 1537. In de literatuur wordt veelal niet de zeldzame enkele dukaat, maar de in enorme aantallen uitgegeven dubbele dukaat van hetzelfde type als excelente aangeduid. In kleine aantallen zijn ook stukken van 4, 10, 20 en 50 dukaten geslagen.

In de Nederlanden werden zowel de enkele als de dubbele excelente tussen 1580 en 1610 nagevolgd: zie Spaanse dukaat en Ferdinand en Isabella.

E.v.G.