Ga naar: navigatie, zoeken

Canada

Canada, voormalige kolonie, tot 1763 hoofdzakelijk onder Frans bestuur, daarna onder Brits bewind.

In het begin omvatte Canada alleen de provincies Lower- en Upper Canada (thans Quebec en Ontario) en pas na 1867 de gehele dominion (eerst de beide Canada's met New Brunswick en Nova Scotia en later geleidelijk uitgebreid). Sinds 1931 is Canada onafhankelijk binnen het Gemenebest (Britse Gemenebest), waarbij de Britse vorst automatisch staatshoofd is.

De eerste provinciale Canadese munten werden in 1670 te Parijs geslagen. Evenals enkele andere Franse uitgiften daarna, ging het om zeer beperkte emissies in sous.

Bij gebrek aan muntgeld verschenen er vanaf 1685 emissies kaartengeld (papiergeld op speelkaarten of op stukken daarvan) die uitgegeven werden door de lokale overheden. Toen de Britse troepen in 1759 het gebied bezetten, was er in Frans Canada voor meer dan 14 miljoen livres in omloop. Aangezien de Franse regering weigerde ze te verzilveren, verloren ze hun betekenis.

Rond 1800 verschenen de eerste particuliere koperen tokens, gevolgd door Engelse koperen halfpennytokens in 1832 met het portret van George IV (1820-1830) en banktokens van 1 sou (= 1/2 penny).

Vanaf 1850 werden er ook pennytokens geslagen. Pas bij de invoering van het decimale stelsel in 1858 (1 Canadese dollar = 1 U.S.dollar = 100 cents) kwamen er emissies met grotere oplagen en meer denominaties, hoewel het nog steeds om pasmunten ging (1,5, 10 en 20 cents). De circulatie bleef voor een deel bestaan uit Amerikaanse en andere grote zilverstukken, aangevuld met papiergeld (Amerikaanse dollars vanaf 1862, Canadese vanaf 1866). In 1867 werd Canada een dominion, bestaande uit een federatie van provincies.

Hierdoor verdwenen de verschillende provinciale emissies.

Alleen Newfoundland, dat in 1949 tot de federatie toetrad, behield tot 1947 eigen emissies.

In 1935 eindigde de emissie van Amerikaanse zilveren dollars en werd Canada genoodzaakt zelf dollars te slaan (de zgn. canoe-dollars).

De dollars daarna en later de hogere waarden hebben altijd het karakter van herdenkingsmunten gehad Vanaf 1908 worden de Canadese munten geslagen bij de Royal Canadian Mint, met vestigingen in Ottawa (muntteken C voor poundstukken van Brits type en op aanmuntingen voor het buitenland) en Winnipeg. De Britse vorst(in) wordt nog steeds op de vz van de munten afgebeeld. De bankbiljetten worden uitgegeven door de Bank of Canada. Zowel de bankbiljetten als een aantal munten zijn tegenwoordig tweetalig.

Lit.: Breton, P. N., Popular illustrated guide to Canadian coins, medals etc., Winnipeg 1963 (herdruk); Haxby, J. A., en R. C. Willey, Coins of Canada, Racine, USA, (verschijnt jaarlijks).  • Canada 5 ct 1951 nikkel.jpg
  • Canada biljet 25 cent.jpg