Ga naar: navigatie, zoeken

Braziliaanse dukaat

Braziliaanse dukaat 12 gld 1646.jpg

Braziliaanse dukaat, onder de naam "Brasilsche ducaet" zijn in 1645 en 1646 door de Nederlanders in Brazilië gouden noodmunten (noodgeld) van 3, 6 en 12 gulden geslagen in opdracht van de Hoge Raad die met het bestuur van de kolonie belast was; Pernambuco. Op de voorzijde staat het monogram van de Geoctrooieerde West-Indische Compagnie met de waardeaanduiding, op de keerzijde de tekst Brasil en het jaartal.

Door vondsten uit het wrak van de "Utrecht", vergaan voor de Braziliaanse kust in 1648 en onderzocht in 1981, zijn deze munten minder zeldzaam geworden. Stukken met een zeer afwijkend en grover uiterlijk, die afkomstig zouden zijn uit een grote schatvondst in Brazilië in 1967, moeten alle als vervalsingen beschouwd worden.

J.