Ga naar: navigatie, zoeken

Beschrijven van papiergeld

beschrijven van papiergeld

De officiële beschrijvingen van papiergeld, met name van bankbiljetten, worden gepubliceerd in de Staatscourant en vermelden naast de naam van de emittent en de coupure- en model(type)aanduidingen, de datum waarop het biljet in circulatie wordt gebracht en inlichtingen over de kenmerken van het biljet, zoals: formaat, papiersoort, watermerk, afbeeldingen en teksten op vz en kz (onder vermelding van kleuren en druktechnieken) en tenslotte over de nabehandeling (al of niet voorzien van een vernislaagje). Ten aanzien van de tekst kan men apart melding maken van plaats, de datum of data, handtekeningen, serie en nummers en eventueel de strafbepaling.

Voor zover dit niet uit de beschrijving blijkt kan men dit aanvullen met namen van papierfabrikant, ontwerper, graveur, drukker en herkomst van de afbeeldingen.

Bij buiten omloop gestelde biljetten kan men bovendien melding maken van de oplage, de data waarop zij voor verwisseling werden opgeroepen en die waarop ze buiten omloop werden gesteld.

G.

Op de afbeelding van het 10 guldenbiljet van 1968, model Frans Hals, zijn de verschillende onderdelen van dit biljet weergegeven.