Ga naar: navigatie, zoeken

Banque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg

Banque nationale lux 20 thaler.jpg

Banque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg, (BN), werd opgericht in 1873 naar het voorbeeld van de Nationale Bank van België. De BN was bedoeld om zowel staatskassier als emissiebank te zijn. Er werden biljetten in kleine coupures in omloop gebracht met waardeaanduiding in Duitse talers (vanaf 1876 in marken) en in franken. De BN hoopte dat haar biljetten net als die van de Banque Internationale à Luxembourg (BIL), behalve in Luxemburg, ook in Duitsland zouden circuleren. De BIL heeft echter de BN vanaf het begin zoveel mogelijk tegengewerkt omdat zij daarvóór als staatskassier optrad en omdat ze geen concurrentie van overheidswege wilde hebben.

Ook van de zijde van het Duitse Rijk werd tegenwerking ondervonden, omdat dit na de geldhervorming van 1873 streefde naar eenheid in de papiergeldcirculatie en vreemde biljetten, vooral in kleine coupures daarin niet pasten.

In 1881 werd de BN ontbonden.

Lit.: Jaans-Hoche, J., Banque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg 1873-1881, Luxemburg 1981.