Ga naar: navigatie, zoeken

Bankiersbiljet

Nederlandsche Bank, bankiersbiljet van f 5000-, 1914 alleen in rekening betaalbaar; druk: De Bussy, Amsterdam, 17,0 x 9,6 cm, DNB.

bankiersbiljet, benaming voor hulpbiljetten van ƒ 5000, ƒ 10.000, ƒ 25.000 en ƒ 50.000, uitgegeven door de Nederlandsche Bank als verrekeningsmiddel tussen grote financiële instellingen (banken), ten gevolge van de abnormale schaarste van bankbiljetten tijdens de crisis aan het begin van de Eerste Wereldoorlog toen het chequeverkeer stagneerde. Zij werden gedrukt door de firma De Bussy en waren gedateerd 1 augustus 1914. Zij konden niet tegen gewone bankbiljetten of munten worden ingewisseld, maar waren alleen in rekening betaalbaar. Enkel het ƒ 5000-biljet heeft daadwerkelijke korte tijd tussen de banken gecirculeerd. Het was eigenhandig ondertekend door de president, één der directeuren en de secretaris van de Bank.

Behalve door uitgifte van hulp- en bankiersbiljetten probeerde de bank het geldverkeer te stimuleren door verrekening per giro te propageren.

G.