Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter Begunstiging van de Volks-vlijt

Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter Begunstiging van de Volks-vlijt, handels- en depositobank te Brussel, opgericht op initiatief van koning Willem I in 1822 onder de naam Société Générale des Pays-Bas pour Favoriser l'Industrie Nationale. Zij kreeg emissierecht ten behoeve van de zuidelijke provincies, waar de bankbiljetten van de Nederlandsche Bank nauwelijks circuleerden. Sinds 1826 gaf zij eenzijdig bedrukte bankbiljetten uit in coupures van ½ ,1, 2, 3, 5 en 10 gulden (florin) die gedrukt werden bij Joh. Enschedé en Zonen. Zij heeft ook papiergeld uitgegeven voor Suriname ter vervanging van het daar circulerende kaartengeld, in coupures van ½ , 1, 2, 3, 5, 10, 25, 50 en 100 gulden, in een oplage van ongeveer twee-en-half miljoen gulden. Deze biljetten werden echter al in 1828 vervangen door die van de West-Indische Bank die in dat jaar was opgericht. Na de Belgische revolutie werd de Maatschappij in 1830 Rijkskassier voor België. Haar biljetten werden sinds 1837 in het Frans gesteld en uitgedrukt in franken; uitgegeven werden coupures van 5 tot 1000 frank. In 1848 raakte zij in moeilijkheden en zag de Belgische staat zich verplicht haar biljetten tot wettig betaalmiddel te verklaren.

In 1850 droeg zij haar emissierecht over aan de juist opgerichte Nationale Bank van België die tevens haar taak van Rijkskassier overnam. Zij zette haar werkzaamheden als handelsmaatschappij en algemene bank echter voort. In 1903 werd haar naam veranderd in Société Générale de Belgique, Generale Maatschappij van België.

G.

  • Suriname, Algemeene Nederlandsche Maatschappij te Brussel, biljet van ½ gulden, I oktober 1826, 116 x 92 mm.
  • Algemeene Nederlandsche mij 1 gld 1826 suriname.jpg